Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 153/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-25

Wniosek [...] Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w R. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Jordanowa w sprawie przyjęcia 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2015 roku'

II SA/Kr 945/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieliczka na rok 2017 stwierdza nieważność § 1 ust. 2 pkt 1 - 8 oraz § 3 załącznika do zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1420/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXVIII/232/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2017 roku stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Kr 1577/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXII/165/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2016 r. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Kr 1573/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXXVI/272/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2017 r. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1670/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę nr 285/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2017 roku. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1086/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę nr LXV/1562/17 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017' I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 5 ust. 5, § 7 ust. 2, § 8 ust. 2 i § 12 załącznika do niej zatytułowanego 'Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017'; II. w poz...

II SA/Kr 872/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXXVIII/286/13 Rady Miejskiej w Zatorze w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2013 roku. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 873/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2014 roku stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Kr 1576/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2015 rok stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
1   Następne >   3