Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 109/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-22

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II SA/Kr 109/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-22

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II SA/Kr 109/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-22

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II SA/Kr 109/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-22

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II SO/Kr 14/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-30

Wniosek Z. G. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w związku z nieprzekazaniem skargi

II SA/Kr 109/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg D. W., A. K., M. Z., i inni.. na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II SA/Kr 109/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-22

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II SA/Kr 915/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO. w przedmiocie zaopiniowania konieczności uzupełnienia rekultywacji

II SA/Kr 175/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. nr [...]w przedmiocie obciążenia kosztami utrzymania zwierząt
1   Następne >   +2   6