Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Ke 782/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Kr 781/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-09-02

Skarga I. D. i T. D. na pismo Wojewody zawiadamiające o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy oznaczonej symbolem [...]

II OZ 445/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Łd 695/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmian w wykazie uczestników scalenia gruntów

II SA/Ke 5/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 362/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Rz 93/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-04-08

skarg [...] na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

IV SA/Wa 1607/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z [...] kwietnia 2020 r., [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 639/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia, że nieruchomość nie stanowi wspólnoty gruntowej oraz nieustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

II OW 90/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do sfinansowania wykonania decyzji dotyczącej odstrzału redukcyjnego dzików
1   Następne >   2