Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Lu 105/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Łd 1370/01 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

SA/Bk 1202/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

OSK 77/04 - Wyrok NSA z 2004-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

II SA/Łd 199/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości oraz odmowy przyznania odszkodowania

II SA/Łd 1347/01 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 2700/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej w K. w przedmiocie nałożenia grzywny na Prezydenta Miasta za niewykonanie wyroku

II SA/Gd 2807/00 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Ka 2232/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 3508/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   +2   5