Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Po 417/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy

II SA/Łd 243/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Lu 644/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Kr 522/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

OSK 424/04 - Wyrok NSA z 2004-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Gd 3048/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Ka 1045/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Lu 643/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Gd 2822/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I SAB/Wa 32/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości
1   Następne >   +2   5