Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SAB/Wa 257/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I SAB/Wa 258/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SA/Rz 658/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Wr 323/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zwrotu części nieruchomości i odmowy zwrotu pozostałych oraz zobowiązania skarżącej do zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania

II SA/Po 416/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości;

I OZ 761/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1903/07

I OZ 737/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skarg...

II SA/Gd 251/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-10-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SAB/Wa 268/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia [...], nr [...]

II SA/Kr 852/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   23