Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Rz 900/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-03-03

Skarga MK i MK na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

I OW 55/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek Starosty K. o sprostowanie postanowienia NSA w sprawie z

I OZ 30/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

II SA/Go 889/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 850/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Bk 689/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia prawa własności nieruchomości

II SA/Gd 611/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 5/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-15

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

II SA/Kr 1660/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 1322/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   20