Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

II SA/Kr 655/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-27

Wniosek w przedmiocie uznania wniesionego zarzutu za nieuzasadniony

II SA/Kr 722/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. [ ] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania I uchyla zaskarżone postanowienie , II zasądza od SKO w K. na rzecz skarżącego R.O. kwotę 455 zł ( czterysta pięćdziesiąt pięć złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SO/Kr 31/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-07

Wniosek 'T' Sp. z o.o. z siedzibą w K. o zwolnienie od kosztów sądowych

II SA/Kr 924/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-26

Wniosek w przedmiocie uznania wniesionego zarzutu za częściowo uzasadniony

II SA/Kr 1422/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Kr 1128/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu podania w sprawie wypłaty zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości