Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane X

II SA/Kr 231/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. [....] w przedmiocie stwierdzenia, iż Wójt Gminy .... udzielił żądanej informacji