Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 145/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-02

Sprawa ze skargi D. T. na działania dyrekcji Aresztu Śledczego w przedmiocie zwolnienia ze służby w Służbie Więziennej

II SAB/Op 2/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność dyrektora Zakładu Karnego nr [...] w S. w przedmiocie zmiany treści protokołu warunków służby oraz przeprowadzenia postępowania w zakresie ustalenia prawa do świadczeń odszkodowawczych

SA/Bd 2837/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w B. w przedmiocie wypłaty równoważnika pieniężnego za wyżywienie

II SA/Lu 425/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił w przedmiocie obniżenia dodatku do uposażenia zasadniczego I stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] , II określa, że decyzje wymienione w pkt. I nie mogą być wykonane.

II SA/Gd 360/02 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Policji w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o zwrot należności z tytułu poniesionych kosztów na naukę

SAB/Bd 92/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w I. w przedmiocie regulaminu waloryzacji średnich wynagrodzeń nauczycieli

II SA/Bk 26/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. z [...] stycznia 2003 r. w przedmiocie postępowania dyscyplinarnego

II SA 1425/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi J. M. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego

II SA 2460/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA 473/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi R. K. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe:
1   Następne >   +2   6