Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OZ 196/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania płatnego urlopu dodatkowego

II SA/Wa 2144/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OZ 202/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z dnia [...] w przedmiocie przedłużenia zawieszenia w czynnościach służbowych

I OSK 2193/16 - Wyrok NSA z 2017-01-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi R.N. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

I OSK 2780/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej przeniesienia do rezerwy kadrowej

I OZ 1968/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.L. na czynności kontrolne inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy

III SA/Kr 1377/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-12

Skarga T. K. na decyzję Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w przedmiocie waloryzacji emerytury wojskowej

IV SA/Wr 618/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Lu 546/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-01-04

Sprawa ze skargi M. Z. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie utraty prawa uposażenia za okresy zwolnienia lekarskiego w zakresie wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do sporządzenia i doręczenia wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 546/16 wraz z uzasadnieniem

IV SA/Gl 1191/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego i mianowania na równorzędne stanowisko służbowe w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100