Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Kr 1107/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-11

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na §1 pkt 3 w zakresie słów ' dodaje się pkt 6 o brzmieniu : 6) nauczyciel wspomagający w szkołach 20 godz. tygodniowo w przedszkolach 22 godz. tygodniowo' uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w przedmiocie zmiany uchwały własnej nr XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie stwierdza nieważność §1 pkt 3 zaskarżonej uchwały w zakresie słów ' dodaje się pkt 6 o brzmieniu :

III SA/Kr 1219/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z Radnym Miasta M. S.

III SA/Kr 1108/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-11

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na pkt 3 załącznika nr 2 uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w przedmiocie zmiany uchwały własnej nr XXXV/228/05 Rady Miejskiej w Skawinie i uchwały nr XLI/400/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 2

III SA/Kr 1843/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-13

skarg A. O., K. K., M. H.-S., B. J., L. Z., K. S., E. K., M. K., M. J., A. P., E. S., M. S. na § 4 ust. 1 oraz § 1 ust. 1 lp 3 tabeli uchwały Rady Miasta , nr [....] w zakresie słów: 'reedukatorzy, rehabilitanci, terapeuci, nauczyciele orientacji przestrzennej i nauczyciele usprawnienia widzenia oraz inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne', na § 4 ust. 1 oraz § 1 ust. 1 lp 3 tabeli uchwały Rady Miasta , nr [...] w zakresie słów: 'nauc...