Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Kr 2372/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-01-28

Sprawa ze skargi Z. S. w przedmiocie uzupełnienia braków skargi

II SA/Bd 345/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-05-14

Sprawa ze skargi Bożeny P. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu składek na fundusz pracy

II SA/Go 840/05 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2005-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewoda w przedmiocie : Odszkodowania

II SA/Bd 122/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w

II SA/Wa 354/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

VIII SAB/Wa 37/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie [...] w zakresie rozpoznania odwołania w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków wychowawcy

IV SA/Wr 211/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

II SA/Wa 98/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-17

Sprawa ze skargi Gminy Parysów na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny d...

VIII SAB/Wa 31/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w sprawie bezczynności i przewlekłego prowadzenia spraw przez Wojewodę [...]

II SA/Wa 1037/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-10

Sprawa ze skargi J. J. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie sygn. akt II SA 2019/01
1   Następne >   +2   +5   +10   13