Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6192 Funkcjonariusze Policji X

II SA/Bk 26/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. z [...] stycznia 2003 r. w przedmiocie postępowania dyscyplinarnego

OW 6/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-09

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy

III SA/Gd 109/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby