Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Wr 1052/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w przedmiocie pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia

II SA/Wr 2554/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Ka 437/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Kr 1161/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej Uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji

II SA/Po 3313/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie opłat za czynności nadzoru sanitarnego;

II SA/Ka 329/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Ka 372/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektor Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Kr 2913/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Gd 1757/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie ustalenia zakresu badań czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy

II SA/Gd 1452/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku dotyczącego dopływu ciepłej wody Uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Inspektora Sanitarnego dla miasta i powiatu słupskiego nr [...] zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na rzecz skarżących 10(dziesięć)zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. o...
1   Następne >   +2   +5   9