Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wr 2037/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-24

Sprawa ze skargi J. S. na czynności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy we W. w przedmiocie zwrotu pobranych należności

II SA/Gd 1002/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej 1/ stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia 2/ zasądza od Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na rzecz skarżącej K. W. 10 (dziesięć) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, 3/ stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane.

II SA/Wr 1790/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. w przedmiocie świadczenia finansowego związanego z lokalem mieszkalnym

I SA/Wa 252/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi K. K. na Zarząd Budynków Komunalnych - M. i Administrację Domów Mieszkalnych - P. w przedmiocie zwrotu nadpłaconego czynszu

SA/Rz 2147/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego 1/

II SA/Łd 233/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie wstrzymania wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego 1/

II SA/Gd 1689/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Kr 3298/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez Kierownika Wydziału Spraw Lokalowych z dnia [...].1984r. znak: [...]

II SA/Lu 1580/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : dodatku mieszkaniowego

II SA/Gd 1881/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   6