Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 991/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wprowadzenia czynszu regulowanego opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 331/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-06

Skarga M. S. na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 383/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wprowadzenia czynszu regulowanego opartego na wycenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 380/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wprowadzenia czynszu regulowanego opartego na wycenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 821/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Oświęcim w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim,

III SA/Kr 375/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 1339/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-09

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 128/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Kr 34/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wprowadzenia czynszu regulowanego opartego na wycenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 1596/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-30

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy
1   Następne >   +2   +5   +10   12