Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 874/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 223/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-10-04

Sprawa ze skargi H.K. Na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 509/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego l stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz postanowienia Prezydenta Miasta [...] Nr : [...] II określa , że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

III SA/Kr 896/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 117/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 859/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 950/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-15

Wniosek w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

III SA/Kr 398/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-05-26

Skarga na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 837/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-31

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1032/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   33