Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SAB/Wr 41/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego

IV SAB/Wr 42/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania postanowienia o zastosowaniu wykonania zastępczego

I SAB/Wa 15/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie zmiany treści umowy najmu

IV SAB/Wr 6/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie załatwienia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

I ONP 21/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie nadzoru nad organami samorządu terytorialnego

II SAB/Go 39/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-07-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie nierozpoznania odwołania

I OZ 788/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi L. B. na pismo Wojewody Ś. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przeciwdziałania bezdomności

IV SAB/Wr 82/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego

IV SA/Wr 646/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 2 i § 14 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy Nr IX/92/11 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świdnica

III SA/Kr 670/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej
1   Następne >   +2   +5   7