Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

SA/Bd 3349/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-10

Sprawa ze skargi S. G. na orzeczenie Dyrektora Wojewódzkiej Komisji Poborowej w B. w przedmiocie skierowania do służby zastępczej

II SA/Gd 1664/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie nałożenia obowiązku świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

III SA/Kr 38/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-22

Sprawa ze skargi G. F. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w K. w przedmiocie związku schorzenia ze służbą wojskową

II SA/Wr 1539/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-25

Sprawa ze skargi A. G. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w O. w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do służby wojskowej

II SA/Wr 1540/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-25

Sprawa ze skargi Ł. G. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w O. w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do służby wojskowej

II SA/Po 2774/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-03-02

Sprawa ze skargi G. K. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do służby wojskowej ;

SA/Bd 2904/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

II SA/Kr 869/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do służby wojskowej I

SA/Bd 2629/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w B. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego przymusowe zatrudnienie w batalionie budowlanym w ramach służby wojskowej

II SA/Kr 922/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w K. w przedmiocie zdolności do służby wojskowej I
1   Następne >   2