Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Kr 3003/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

II SA/Kr 3004/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

III SA/Po 107/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-03-19

Wniosek J. B. o orzeczenie odszkodowania w związku z uchwałą Rady Gminy K. z dnia [...]r. Nr [...]

II SA/Wr 2776/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołowie w przedmiocie wyboru zastępcy burmistrza I stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II określa, że zaskarżona uchwala nie może być wykonana.

II SA 3529/03 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej z dnia '[...]' r. w sprawie statutu Gminy

II SA/Kr 3160/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Radoszyce w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Końskich na kadencję w latach 2004

II SA/Wr 2492/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie zmian w Statucie Organizacyjnym Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w R.

II SA/Kr 3011/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

II SA/Wr 1518/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie odwołania Sekretarza Gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, określa, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana.

II SA/Wr 2705/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Jelcz-Laskowice w przedmiocie Statutu Gminy Jelcz
1   Następne >   +2   4