Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 665/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-27

Wniosek w przedmiocie niedotrzymania przez Radę Gminy B terminu do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego

III SA/Kr 1652/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału Gminy K i utworzenia Gminy S

III SA/Kr 665/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-19

Skarga J. S., J. C., W. L., P. K., S. B. w przedmiocie niedotrzymania przez Radę Gminy A terminu do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego

III SA/Kr 915/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-23

skarg Wojewody, W. W., na § 1 w części wprowadzającej zmiany w Statutach Sołectw Gminy B poprzez dodanie § 12 pkt1a tiret trzeci, uchwały Rady Gminy B, w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy B oraz uchwały nr [...] w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa S

III SA/Kr 121/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału Gminy K i utworzenia Gminy S

III SA/Kr 1696/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o unieważnienie zebrania wiejskiego wsi P

III SA/Kr 1135/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

III SA/Kr 665/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-01

Sprawa ze skargi J. S., J. C., W. L., P. K., S. B. w przedmiocie niedotrzymania przez Radę Gminy B terminu do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego