Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SAB/Kr 20/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta K.

III SA/Kr 918/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyborów ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

III SA/Kr 924/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyborów ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

III SA/Kr 1720/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

III SA/Kr 996/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-01-31

Sprawa ze skargi D. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Krakowie w przedmiocie odwołania z funkcji ławnika

II SA/Kr 3003/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

II SA/Kr 3004/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

III SA/Kr 1722/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie

III SA/Kr 855/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-09

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce, na § 1 ust.2 lit. b i ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce, w przedmiocie zasad udziału mieszkańców Gminy Wieliczka w finansowaniu inwestycji realizowanych w ramach Zespołów Inicjatyw Społecznych stwierdza nieważność § 1 ust.2 lit. b i ust. 3 zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   +2   +5   +10   19