Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III SA/Kr 5/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi A.T. w przedmiocie zobowiązanie do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej