Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III SAB/Łd 32/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o uznanie za repatrianta

IV SAB/Wa 197/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SAB/Wa 159/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

II SA/Ol 990/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-09

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium RP

IV SAB/Wa 197/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SA/Wa 1281/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

IV SAB/Wa 197/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

III SAB/Łd 32/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o uznanie za repatrianta 1. zobowiązuje Wojewodę [...] do wydania decyzji rozstrzygającej wniosek skarżącej w przedmiocie uznania za repatrianta w terminie jednego miesiąca licząc od dnia doręczenia organowi prawomocnego orzeczenia sądu wraz z aktami administracyjnymi;

II OSK 2518/14 - Wyrok NSA z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Pomorskiego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

IV SAB/Wa 197/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   2