Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III SO/Gd 34/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie grzywny z powodu nieprzekazania skargi na bezczynność w sprawie wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SAB/Wr 217/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-02

Sprawa ze skargi H. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

III SO/Wr 8/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-02

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania skargi w terminie,

III SAB/Wr 195/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-14

Sprawa ze skargi 'A' Sp z.o.o. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pracę typu B

III SAB/Łd 49/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-01-08

Skarga A. H. na bezczynność Wojewody Ł. w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 107/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-07

Sprawa ze skargi N. S. na przewlekłe postępowanie Wojewody D. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy,

III SA/Wr 588/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-15

Sprawa ze skargi W. P. na Wojewodę D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt [...],

III SAB/Gd 57/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w sprawie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

IV SAB/Wa 540/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

III SAB/Wr 26/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-27

Sprawa ze skargi S. W. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia O. K. na pobyt czasowy i pracę
1   Następne >   +2   +5   +10   26