Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II SA/Sz 1137/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Po 122/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

III SA/Wr 712/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia kraju

III SA/Wr 211/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SA/Po 566/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-22

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP;

IV SA/Po 121/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

V SA/Wa 1291/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Polski

III SA/Gd 235/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Ke 324/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-07-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 432/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   100