Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

OSK 866/04 - Wyrok NSA z 2004-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przywrócenia własności nieruchomości

OSK 959/04 - Wyrok NSA z 2004-12-22

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1383/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przyjęcia deklaracji o utworzeniu związku wyznaniowego

II SAB/Gl 1/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-05-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną

SA/Bd 2609/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie zakazu pochówku zwłok zmarłych na nowej części cmentarza