Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 1656/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy z zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy D. w przedmiocie przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej

IV SO/Wa 14/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-14

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

IV SAB/Wa 82/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Wa 128/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Wa 37/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 218/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

IV SA/Wa 706/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OW 39/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwo Łosie w Łosiu, w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją SKO w Nowym Sączu o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach oku znak...

IV SA/Wa 1981/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-17

skarg E. L., M. T., W. J. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej
1   Następne >   +2   +5   +10   81