Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Kr 1551/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-22

Skarga Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa [....] w Ł. na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o stwierdzeniu nieważności orzeczenia

II SA/Kr 1548/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Kr 1186/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania

II SA/Kr 586/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania.

II SA/Kr 95/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 205/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-24

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 246/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SA/Kr 584/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania

II SA/Kr 1489/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Kr 1559/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   12