Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6290 Reforma rolna X

II SA/Ke 883/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody po wyroku uchylającym decyzję w przedmiocie stwierdzenia, że nieruchomość nie podpada pod działanie przepisów dekretu PKWN

I OW 56/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. i E. P. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Naczelnika Gminy R.

II SA/Łd 609/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości przejętej na cele reformy rolnej

IV SA/Wa 855/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

I OZ 359/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Po 130/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Łd 1127/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi L.K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi sygn. akt II SAB/Łd 18/11 w przedmiocie stwierdzenia, czy majątek ziemski podlegał przejęciu przez Skarb Państwa

I OW 18/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.S. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lesku znak: [...], którym to uznano za bezskuteczne i nieważne orzeczenie Powiatowej Komisji Ziemskiej w Lesku orzekające o n...

II SAB/Kr 5/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody M. Postanawia: I. oddalić wniosek skarżącego o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego, II.skargę odrzucić.

II SAB/Ke 3/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania decyzji w sprawie czy nieruchomość podpada pod działanie dekretu PKWN.
1   Następne >   +2   5