Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

I OW 148/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku J. W. i A. W. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. dotyczącego przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości S., powiat G., stanowiącej w dacie przejęcia własność M. i T. W.

I OW 145/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. S. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w N. T. znak: (...) w zakresie przejęcia na własność Państwa nieruchomości ziemskiej w S. /Miasto S./ po P. S. i P. z W. S.

II SAB/Rz 122/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi A. N., A. H., A. N., A. N., B. K., G. N., J. M. N., J. N. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego M. S., J. M. N., K. N., K. K., K. M., M. N., M. N., M. M. i W. P. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia -

I OW 30/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w O. nr [...] dotyczącej przymusowego wykupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w P. oznaczonej jako działki nr [...] i [...] o pow. [...] ha, stanow...

I OW 144/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. B. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. znak: (...) w części dotyczącej przejęcia na własność Państwa nieruchomości położonej w G. K., powiat g., stanowiącej w dacie przejęcia własność J. B.

I OW 124/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. B. w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach , nr [...] orzekającego o przejęciu na własność Państwa nieruchomości ziemskich, położonych w K., stanowiących w dacie przejęci...

I OW 120/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. A. dotyczącego stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach , [...] orzekającego o przejęciu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości ziemskich, położonych w gromadzie K., należących w dni...

I OW 167/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: [...] o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości B., powiat G.

I OW 161/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. S. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach [...] w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej we wsi M.

I OW 58/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy Stawiguda z [...] lutego 1978 r. w przedmiocie przejęcia na własność Państwa gospodarstwa rolnego
1   Następne >   +2   +5   +10   12