Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6321 Zasiłki stałe X

I OW 201/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do zwrotu wydatków z tytułu udzielonej T.M. i pomocy społecznej

II SA/Łd 423/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Po 75/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Bk 498/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-07-19

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek stały

VIII SA/Wa 556/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Wr 864/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-05

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia w formie zasiłku stałego

IV SA/Wr 77/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-27

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

II SA/Bk 28/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-04-23

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych lub częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi A.

II SA/Bk 386/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   33