Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

IV SA/Gl 880/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-11-07

Sprawa ze skargi D.J. na Starostę Ż. w przedmiocie wysokości dopłat do leków

II SA/Ke 251/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2005-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 757/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w S. w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Lu 159/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Po 2445/02 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-02-10

Sprawa ze skargi B. L.. na orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w P. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Po 3084/02 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 23/03 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 211/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia środka odwoławczego

IV SA/Po 1485/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

IV SA/Po 1549/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   83