Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Ol 103/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wznowienia wypłaty zasiłku przedemerytalnego

II SA/Łd 458/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

SA/Sz 579/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia[...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

II SA/Po 3771/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej ;

II SA/Gd 1842/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

II SA/Gd 2613/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie uznania za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku

II SA/Gd 1853/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 1/

II SA/Wr 524/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku przedemerytalnego;

II SA/Ol 19/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla osoby bezrobotnej

II SA/Gd 1425/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego
1   Następne >   +2   +5   9