Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Go 544/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego stypendium

II SA/Po 561/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie rozłożenia na raty należności

II SAB/Ke 72/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-12-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Sz 1109/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Po 795/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 807/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

I OSK 2500/18 - Wyrok NSA z 2018-12-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku

IV SA/Wr 278/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ol 762/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody '[...]' w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zwrotu dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

I OSK 3540/18 - Wyrok NSA z 2018-12-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej
1   Następne >   +2   4