Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Kr 931/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1372/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia

III SA/Kr 1277/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia