Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 126/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Ke 117/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego

IV SA/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stypendiów, w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Lu 97/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie przyznania osobie bezrobotnej zwrotnej pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego

III SA/Gd 453/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i zasiłku dla bezrobotnych

I OZ 1177/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. N. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1588/12

III SA/Gd 112/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Gd 578/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia po wznowieniu postępowania wydania z naruszeniem prawa decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 974/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

II SA/Wa 1709/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100