Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

OSK 191/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uprawnień kombatanckich

OSK 270/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-23

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem NSA w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

OSK 480/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

OSK 345/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

OSK 100/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

OSK 175/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

OSK 538/04 - Wyrok NSA z 2004-11-09

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

OSK 119/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uprawnień do świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

OSK 48/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

OSK 79/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich
1   Następne >   3