Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

SA/Rz 1532/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji własnej o pozbawieniu uprawnień kombatanckich

II SA/Łd 636/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Lu 114/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Lu 112/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej przyznania uprawnień kombatanckich

SA/Bk 1554/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Wr 2904/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie przyznania uprawnień wdowy po kombatancie

II SA/Wr 2737/00 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i osób Represjonowanych w W. w przedmiocie świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 1018/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie : zawieszenia postępowania o przyznanie uprawnienia do świadczenia pieniężnego p o s t a n a w i ł: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

II SA/Łd 745/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej

II SA/Łd 1248/01 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego o przyznanie uprawnienia do świadczenia pieniężnego z tytułu represji 1/
1   Następne >   +2   +5   +10   38