Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

IV SA/Wr 123/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Rz 935/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Kr 981/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

IV SA/Po 1031/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II OSK 1369/12 - Wyrok NSA z 2013-11-19

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II OSK 1371/12 - Wyrok NSA z 2013-11-19

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II SA/Kr 785/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OSK 2000/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II OSK 2599/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Bd 873/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej
1   Następne >   +2   +5   +10   39