Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SAB/Wa 233/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VII SA/Wa 1020/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie doprowadzenia zabytku do należytego stanu

I SO/Wa 11/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-16

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny Prezydentowi W. z tytułu nieprzekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I SA/Wa 1292/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie pozwolenia na budowę pawilonu

I SAB/Wa 97/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SA/Wa 79/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-26

Skarga J. D. i M. D. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

I SA/Wa 549/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia pozwolenia na roboty budowlane

II OSK 2046/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy skreślenia z rejestru zabytków

II OSK 2189/13 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą na zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr [...] w przedmiocie założenia gminnej ewidencji zabytków

VII SAB/Wa 79/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100