Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SA/Kr 670/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Miasta Krakowa w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy Stare Miasto '

II SA/Kr 270/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto

II SA/Kr 1427/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-05

skarg A.F., A. F., D. G. oraz A. K. na uchwałę Rady Miasta Zakopane w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki'

II SA/Kr 1427/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skarg A.F. i innych...., na uchwałę Rady Miasta Z. , Nr XII/183/2015 w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy [....] '

II SA/Kr 1427/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-27

Wniosek w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki'

II SA/Kr 1427/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-12

Wniosek w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki'

II SA/Kr 1427/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-29

Wniosek w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki'

II SA/Kr 1427/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-27

skarg A. F., A. F., D. G. oraz A. K. na uchwałę Rady Miasta Zakopane w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki'

II SA/Kr 1427/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-21

Wniosek w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki'

II SA/Kr 1427/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-21

skarg A.F. , A.F. , D.G. oraz A.K. na uchwałę Rady Miasta Zakopane w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki'
1   Następne >   3