Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I SA/Ka 1236/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Op 50/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,

SA/Rz 179/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-23

skarg Z. J. na postanowienia Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Ka 3182/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

III SA 2682/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi 'A' sp. z o.o. w upadłości na postanowienia Izby Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy w przedmiocie zaliczenia wpłat na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę

III SA 2821/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy w przedmiocie kosztów egzekucyjnych

III SA 1018/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego i uchylenia czynności egzekucyjnych dokonanych w oparciu o tytuł wykonawczy Nr '[...]'

I SA/Po 952/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka od

SA/Bk 1481/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego

I SA/Ka 528/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy zwrotu wyegzekwowanych należności podatkowych
1   Następne >   +2   5