Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

VII SA/Wa 1300/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1329/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Po 219/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-14

Skarga 'A' Sp. jawna na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Go 12/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1328/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Go 12/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

I SA/Wa 643/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wydania nieruchomości

IV SA/Po 534/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-06

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 911/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-20

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

I OZ 706/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postana...
1   Następne >   +2   5