Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

OSK 151/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Końskowoli w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów i protestów złożonych do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OSK 241/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Bobrowo w przedmiocie zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OSK 95/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie przystąpienia Gminy K. do (...) Giełdy Rolno

OSK 542/04 - Wyrok NSA z 2004-11-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Poznania w przedmiocie protestów do planu miejscowego

OSK 351/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Lublinie w przedmiocie zarzutu do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

OSK 202/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Nekla w przedmiocie protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OSK 541/04 - Wyrok NSA z 2004-11-09

Skarga kasacyjna na postanowienie NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu w sprawie ze skargi B. H., E. P., J. K., M. C., J. B., R. C., W. J., I. P., K. G. na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia Nr VIII/282/99 w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OSK 105/04 - Postanowienie NSA z 2004-08-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Koronowie w przedmiocie zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OSK 174/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Bytowa w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bytom

OSK 226/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego
1   Następne >   3