Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 3003/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

II SA/Kr 3004/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

III SA/Po 107/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-03-19

Wniosek J. B. o orzeczenie odszkodowania w związku z uchwałą Rady Gminy K. z dnia [...]r. Nr [...]

II SA/Po 109/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-03-18

Sprawa ze skargi Sołectwa w D. na uchwały Rady Miejskiej w S. nr [...] z [...], nr [...] z [...]r. i nr [...] z [...]r. w przedmiocie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego;

II SAB/Po 5/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w K. w przedmiocie uchylenia uchwały

II SA/Kr 2117/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w R.

II SA/Gd 1611/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miejskiego w przedmiocie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

II SA/Wr 2728/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-24

Sprawa ze skargi Z. R. i A. R. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu Sygn. akt II SA/Wr 2032/2001

II SA/Kr 2745/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla [...]

SA/Bk 1457/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie ustalenia liczby punków i zasad sprzedaży napojów alkoholowych
1   Następne >   +2   +5   7