Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 427/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 1399/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi B.

II SA/Kr 1319/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 523/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż nr XVI/130/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzyciąż

II SA/Kr 968/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-30

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SA/Kr 197/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej

II SA/Kr 780/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za przyłącz do wodociągów

II SA/Kr 1386/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta N. w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Kr 1289/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutu wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy [...]

II SA/Kr 1299/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   100