Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 165/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Myślenicach w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Jaworki w Gminie Myślenice stwierdza nieważność § 2 ust. 8 zaskarżonej uchwały Rady Miasta Myślenice

III SA/Kr 1265/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 348/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-07-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w k. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków l stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II orzeka , że wymieniona w pkt l uchwała nie może być wykonana

II SA/Kr 541/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-05

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka

III SA/Kr 310/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Nr XXXVI/252/05 w przedmiocie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych

III SA/Kr 1720/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.

II SA/Kr 1518/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kętach w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty

III SA/Kr 1722/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie

II SA/Kr 290/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr [...] położonej na południu sołectwa Ochmanów stwierdza nieważność § 12 zaskarżonej uchwały oraz odpowiadającego mu na rysunku planu obszaru oznaczonego symbolem 'Z'.

III SA/Kr 885/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-29

Skarga Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Szczucinie w przedmiocie zniesienia oraz utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Szczucin oraz zakresu ich działania
1   Następne >   +2   +5   +10   24