Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Bk 231/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-05-27

Sprawa ze skargi Gminy M. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych

IV SA/Wr 274/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu J. Nr [...] z dnia [...] roku; postanowił:

II SA/Wr 508/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Niemczy nr XXI/125/04 z 29 czerwca 2004r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego kopalni Kośmin

IV SA/Wr 724/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXV/2085/04 w sprawie przystąpienia miasta Wrocławia jako członka założyciela do Wrocławskiej Organizacji Turystycznej

II SA/Sz 396/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-09-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SA/Gd 698/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-11-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 1199/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie istotnego naruszenia prawa w § 5 ust. 1, § 8 ust. 2, § 11 ust. 2, § 12 ust. 1, 2, 3, 4c, § 13, § 16, § 18, § 20 ust. 1, § 21 ust. 3, § 22 ust. 2, 3, § 29 ust. 2, § 49, § 54 ust. 2, § 58 ust. 2, § 62 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu z 26 marca 2003r. Nr IX/41/03 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Karpacz odrzuca skargę.

IV SA/Wr 450/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 1 pkt 1

IV SA/Wr 557/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/192/2004 Rady Miasta Lubań w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu